top of page

Brzeźno Lęborskie

Planowana moc: 250 MW

Planowany termin oddania: 2025

Lokalizacja: woj. pomorskie

Wielkoskalowy projekt elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowany w okolicy zaawansowanej i ciągle rozbudowywanej infrastruktury elektro-energetycznej.

Projekt na wczesnym etapie przygotowań.

 

W ramach projektu planowane jest wpięcie do wydolnej linii 110 kV, bezpośrednio biegnącej do największej w Polsce elektrowni wodnej szczytowo-pompowej w Żarnowcu, poprzez budowę dedykowanego GPZ. Oznacza to duże zdolności lokalnej sieci elektro-energetycznej do przyjęcia produkcji energii z OZE o mocach wytwórczych 250MW, bądź większych.

Zapraszamy do współpracy inwestorów pragnących uzyskać wczesną rezerwację projektu i gotowych do zaangażowania finansowego w proces deweloperski projektów farm fotowoltaicznych średniej wielkości już od badzo wczesnego etapu.

Chcesz dołączyć jako inwestor do tego projektu?

bottom of page